NHG accreditatie

NHG accreditatie

 

De praktijk is NHG geaccrediteerd.
NHG Praktijk Accreditering BV (NPA) is het onafhankelijk kwaliteitsinstituut voor de certificering van de regulier huisartsenzorg. De accreditatie is een methode voor verbetering van huisartsenzorg.
Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten geanalyseerd. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeter plannen opgesteld.
Een NPA auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan