Spreekuur assistentes

Spreekuur assistentes

 

Onze assistentes zijn Francisca Konijn, Jessica Marsman en Rozemarijn Veldhuizen.

Vragen over de gezondheid nemen steeds toe. Hierdoor worden de taken binnen
de praktijk gedelegeerd. Ook de assistente heeft hierin een functie.

Het spreekuur van de assistentes is dagelijks op afspraak.
Dit bestaat uit: bloeddruk meten, glucose meten, hechtingen verwijderen, injecties geven,
wondcontrole, verbinden, tapen, oren uitspuiten, wratten aanstippen, HB meting en zwachtelen.

Zij werken volgens protocollen opgesteld door het NHG, het Nederlands Huisartsen
Genootschap en volgens richtlijnen van specialisten werkzaam in de Isala Klinieken.
Zij hebben net zoals de huisartsen een geheimhoudingsplicht.