Suggesties en klachtenregeling

Suggesties en klachtenregeling

 

In onze praktijk willen wij u professionele huisartsenzorg bieden en rekening houden met uw wensen.
Gelukkig zijn de meeste patienten tevreden over de inzet van de medewerkers in onze praktijk. Een enkele keer is dat helaas niet het geval.
Als u vindt dat de behandeling in onze praktijk niet naar wens is gegaan of als u ontevreden bent over ander zaken, dan stellen we het zeer op prijs als u dit met ons wilt bespreken. We kunnen dan samen kijken naar een oplossing ter verbetering van de zorg in onze praktijk.
U kunt het bespreken op het spreekuur, u kunt het per brief melden, we kunnen het telefonisch bespreken, of u kunt het volgende formulier invullen: klachtenformulier
Als wij niet weten dat u ontevreden bent over onze zorg, dan kunnen wij helaas niets ondernemen om dit te verbeteren.
Ook als u suggesties heeft ter verbetering van de zorg, staan wij daar open voor en horen dat graag.

Schrijft u zich in bij een nieuwe huisarts, lees dan eens deze gesprekshulp:   https://www.thuisarts.nl/update/gesprekshulp-voor-kennismaking-met-huisarts

 

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris via de stichting geschillen en klachten eerstelijnszorg. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op
de website van SKGE De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patienten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden op   www.skge.nl

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:
:
18 min 9  =  Voer het resultaat in a.u.b.