Visites

Visites


Wanneer u om medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen is het mogelijk om een visite aan te vragen. Huisbezoeken kosten veel tijd. Wij vragen u dan ook, wanneer het mogelijk is, om naar de praktijk te komen. Bovendien kunnen wij u in de praktijk door de aanwezigheid van apparatuur en assistentie, vaak beter helpen. De praktijk is rolstoel toegankelijk.
De visites worden tussen 11.00 een 13.00 uur gedaan.

Na een ziekenhuisopname is het niet altijd mogelijk een visite af te leggen.
U kunt het wel aanvragen als u dat op prijs stelt. Dat voorkomt teleurstellingen.