Nieuwe Patienten

Nieuwe Patienten

 

Indien uw partner ingeschreven staat in onze praktijk, kunt u zich in laten inschrijven
in het kader van gezinshereniging

Voor de overige patienten zijn per 15 februari 2018 alle huisartsenpraktijken in Kampen open voor tijdelijke inschrijving.

De huisartsenpraktijken in Kampen zijn vol. Het inwoneraantal van Kampen groeit. De laatste jaren hebben huisartsen extra ondersteunend personeel in dienst genomen.

Nu echter is in de bestaande praktijken geen ruimte meer om verder te kunnen uitbreiden.

Daarom kunt u zich voorlopig alleen voor beperkte tijd inschrijven bij de huisartsen in Kampen. Ondertussen zoeken de huisartsen een nieuwe collega die zich met zijn/haar praktijk gaat vestigen in Kampen.

Binnen twee jaar zult u, als tijdelijk ingeschreven patient, in principe worden overgeschreven naar de nieuwe praktijk.

Als u zich in laat schrijven wil u zich dan uit laten schrijven bij uw vorige huisarts,
het medisch dossier laten opsturen en het inschrijfformulier invullen?

Klik hier voor het inschrijfformulier

Wilt u ook het formulier invullen dat bij het hoofdstuk "lsp" staat,
in verband met het mogen uitwisselen van medische informatie indien nodig?

 

Bij voorbaat dank.