Praktijkondersteuner Somatiek

Praktijkondersteuner Somatiek


Laura Fijn is werkzaam als POH somatiek.

De praktijkondersteuner heeft een speciale opleiding gevolgd en werkt in nauw overleg
met de huisarts. Hierdoor kan de huisarts taken delegeren en kan de kwaliteit van de zorg
verbeterd worden.

Zij houdt spreekuren voor chronische ziekten, zoals diabetes, astma/COPD, hart&vaatziekten
en houdt zich onder andere bezig met de zorg voor ouderen.
Ze geeft voorlichting en begeleiding bij leefstijl veranderingen, bijvoorbeeld om te stoppen
met roken of om proberen af te vallen