Huisartsen

Huisartsen


Dhr. A. Hutter heeft spreekuur op dinsdag.
Mw. A. Appel heeft spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Mw. Banus heeft spreekuur op maandag en donderdag
Dhr. Majenburg heeft spreekuur op de donderdag

 

 


U kunt digitaal afspraken maken met de huisarts, recepten aanvragen
en veilig e-mailen via

www.mijngezondheid.net

Een beeldbel consult kunt u aanvragen bij de assistente.
Voorwaarde is een mobiele telefoon

Als u belt voor een afspraak, vinden we het fijn als u dit tijdig doet. Zo weten we beter hoe de
agenda er voor die dag uit zal zien. Er zitten dan 2 assistentes aan de telefoon.
Later op de dag is 1 van hen bezig met andere taken.
Wanneer u vindt dat u dezelfde dag gezien moet worden, kunt u dat aangeven.

Een consult duurt 10-15 minuten. Als u meerdere vragen heeft of meer tijd denkt nodig te hebben,
kunt u dat bij het maken van uw afspraak aangeven. Er kan dan een afspraak voor 20-30 minuten
worden gemaakt. Dit voorkomt een teleurstelling en onnodig wachten van de mensen na u.

Om u efficiƫnt te helpen zal de assistente u vragen naar de reden van uw komst.
Zo kan de huisarts zich alvast voorbereiden op uw vraag en de assistentes kunnen zo
de patienten beter inplannen.
Soms zullen ze adviezen geven, wat een bezoek aan de praktijk onnodig maakt.
Soms is een overleg met de huisarts nodig om u antwoord te kunnen geven op uw vraag.
Als u dezelfde dag antwoord wilt hebben, zou u dan voor 10.30 uur willen bellen?
De assistentes hebben hier een uitgebreide opleiding voor gevolgd en werken volgens
protocollen opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap en volgens richtlijnen van
specialisten werkzaam in de Isala Klinieken.
De assistentes hebben net zoals de huisartsen een geheimhoudingsplicht

Wilt u uw juiste telefoonnummer aan ons doorgeven in geval we u terug moeten bellen?